Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng

Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát xây dựng

5
Quý III năm 2008
Theo tiến độ xây dựng dự án
Giá gói thầu:
 • 7.594.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm