Đường giao thông từ Cửa khẩu Thanh Thủy vào văn phòng trung tâm Tổng đội TNXP5-XDKT huyện Thanh Chương – Nghệ An

Đường giao thông từ Cửa khẩu Thanh Thủy vào văn phòng trung tâm Tổng đội TNXP5-XDKT huyện Thanh Chương – Nghệ An

01
Quý II năm 2008
07 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 3377271000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá