Tư vấn kiểm định hàng hoá

Tư vấn kiểm định hàng hoá

01
Quý II năm 2008
Quý IV năm 2008
Giá gói thầu:
 • 95.000 (USD)
 •  (VND)
 • WB
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Có sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói