Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp.

Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp.Trang bị cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp

Tên dự án:Trang bị cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp
Tên gói thầu:Cung cấp cầu đo điện trở cho Điện lực Gò Vấp
Nguồn vốn:KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Điện lực Gò Vấp – 176 A Dương Quảng Hàm, P.05, Q.Gò Vấp Tp.HCM – ĐT: 08.2100343
29/04/2008 đến 14/05/2008
220.000 (VND)
14/05/2008 09:00
14/05/2008 09:00