Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thuỷ điện Hồ A

Thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị nhà máy thuỷ điện Hồ A

15
Quý I/2009
04 tháng
Giá gói thầu:
 • 1.676.880.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá