Cung cấp cầu dao hạ áp các loại

Cung cấp cầu dao hạ áp các loại

01
06/2008-08/2008
30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Giá gói thầu:
 • 242.551.000 (VND)
 • Vốn sửa chữa lớn
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói