Gói thầu số 1: Thi công đoạn đường từ Km0+00 đến Km4+00

Gói thầu số 1: Thi công đoạn đường từ Km0+00 đến Km4+00

GT1-01
Quý II/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 27.397.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá