Thi công đường thi công vận hành từ Km4 đến km6 và đoạn đường từ Km5 đến cửa nhận nước

Thi công đường thi công vận hành từ Km4 đến km6 và đoạn đường từ Km5 đến cửa nhận nước

2 (GT-02)
Quý II/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 20.428.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá