Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 31 “Trang thiết bị chuyển mạch nhằm thiết lập mạng MAN HCMPC” (Hồ sơ số 34)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 31 “Trang thiết bị chuyển mạch nhằm thiết lập mạng MAN HCMPC” (Hồ sơ số 34).

Tên dự án:Trang thiết bị chuyển mạch nhằm thiết lập mạng MAN HCMPC
Tên gói thầu:Gói thầu số 31 “Trang thiết bị chuyển mạch nhằm thiết lập mạng MAN HCMPC” (Hồ sơ số 34)
Nguồn vốn:KHCB của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty Điện lực Tp.Hồ Chí Minh (Phòng Vật tư & XNK) – Số 12 Nguyễn Thị Minh Khai, F.Đa Kao, Q.1, TP.Hồ Chí Minh; Điện thoại: (84.8) 2201147 – 2201177; Fax: (84.8) 2201149 – 2201166
17/04/2008 đến 02/05/2008
990.000 (VND)
02/05/2008 09:00
02/05/2008 09:00