Thi công đường vào khu tái định cư ParumB đoạn Km8 đến km12

Thi công đường vào khu tái định cư ParumB đoạn Km8 đến km12

2 (GT2-02)
Quý II/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 25.109.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá