Thi công đường vào khu tái định cư ParumB đoạn Km18 đến km22

Thi công đường vào khu tái định cư ParumB đoạn Km18 đến km22

5 (GT2-05)
Quý II/2008
20 tháng
Giá gói thầu:
 • 28.488.000.000 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá