Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm xây dựng công trình

01
Quý II/2008
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 41.096.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói