Khảo sát địa hình, địa chất

Khảo sát địa hình, địa chất

03
Đã thực hiện
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 31.805.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói