Lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán phần xây lắp (không có thiết kế phí hạng mục: hệ thống đường ống kỹ thuật y tế trong các phòng hồi sức, cấp cứu và mổ)

Lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán phần xây lắp (không có thiết kế phí hạng mục: hệ thống đường ống kỹ thuật y tế trong các phòng hồi sức, cấp cứu và mổ)

05
Đã thực hiện
theo thực tế
Giá gói thầu:
 • 289.597.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói