Kiểm định và chứng nhân sự phù hợp về chất lượng xây dựng công trình

Kiểm định và chứng nhân sự phù hợp về chất lượng xây dựng công trình

09
Quý II/2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 121.927.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá