Xây lắp các hạng mục: nhà A, nhà B, san nền, kho và xưởng sửa chửa, nhà hành lang cầu nối, cầu thang thoải, nhà đốt rác thải y tế, nhà để xe 2 bánh, sân đường nội bộ, bể xử lý nước thải, bể chứa nước chửa cháy, cổng và hàng rào, cấp điện

Xây lắp các hạng mục: nhà A, nhà B, san nền, kho và xưởng sửa chửa, nhà hành lang cầu nối, cầu thang thoải, nhà đốt rác thải y tế, nhà để xe 2 bánh, sân đường nội bộ, bể xử lý nước thải, bể chứa nước chửa cháy, cổng và hàng rào, cấp điện

11
Quý II/2008
600 ngày
Giá gói thầu:
 • 13.548.395.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Hợp đồng hỗn hợp