Thiết kế, cung ứng vật tư và thi công lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật y tế trong các phòng mổ, cấp cứu hồi sức

Thiết kế, cung ứng vật tư và thi công lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật y tế trong các phòng mổ, cấp cứu hồi sức

12
Quý II/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 150.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * EPC
  Hợp đồng hỗn hợp