Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu hạng mục khối lớp học lý thuyết – thư viện, khối xưởng thực hành công trình trường dạy nghề Long An

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu hạng mục khối lớp học lý thuyết – thư viện, khối xưởng thực hành công trình trường dạy nghề Long An

Tên dự án:Trường dạy nghề Long An
Tên gói thầu:Gói thầu hạng mục khối lớp học lý thuyết – thư viện, khối xưởng thực hành công trình trường dạy nghề Long An
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA Xây dựng số 19 Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Tân An, tỉnh Long An
24/04/2008 đến 19/05/2008
1.000.000 (VND)
19/05/2008 09:00
19/05/2008 09:00