Phần thiết bị của dự án

Phần thiết bị của dự án

16
Quý IV/2009
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.380.480.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói