Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1-XDCB: Cung cấp trụ BTLT

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói số 1-XDCB: Cung cấp trụ BTLT. Các công trình XDCB năm 2008

Tên dự án:Các công trình XDCB năm 2008
Tên gói thầu:Gói số 1-XDCB: Cung cấp trụ BTLT
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Vật Tư Điện lực ĐakLak số 02 Lê Duẩn TP.Buôn Ma Thuột tỉnh ĐakLak Điện thoại 0500-210239, Fax 050-852860
02/05/2008 đến 20/05/2008
500000 (VND)
20/05/2008 09:00
20/05/2008 09:00