Đầu tư trang thiết bị chuyên ngành y tế cho 09 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương (Gồm các xã : An Tây, Phú An, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Cây Trường, Lai Uyên, Hưng Hòa, Trừ Văn Thố)

Đầu tư trang thiết bị chuyên ngành y tế cho 09 trạm y tế xã đạt chuẩn Quốc gia huyện Bến Cát – Tỉnh Bình Dương (Gồm các xã : An Tây, Phú An, Thới Hòa, Tân Định, Hòa Lợi, Cây Trường, Lai Uyên, Hưng Hòa, Trừ Văn Thố)

1
Quí II/2008
30 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định)
Giá gói thầu:
 • 1.252.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu