Thông báo mời thầu gói thầu: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước và bó vĩa

Thông báo mời thầu gói thầu: Nền mặt đường, hệ thống thoát nước và bó vĩa. Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài thị xã Gò Công

Tên dự án:Đường Nguyễn Trọng Dân nối dài thị xã Gò Công
Tên gói thầu:Nền mặt đường, hệ thống thoát nước và bó vĩa
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang; Địa chỉ: Số 54 Lê Lợi- Phường 1- TP Mỹ Tho- Tiền Giang; ĐT: 073.875733
23/04/2008 đến 08/05/2008
1.000.000 (VND)
08/05/2008 14:00
08/05/2008 14:00