Tư vấn Giám sát gói thầu số 6

Tư vấn Giám sát gói thầu số 6

08
8/2008 – 9/2008
500 ngày
Giá gói thầu:
 • 425.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian