Tổng Công ty CNTT Nam Triệu thông báo mời thầu

Tổng Công ty CNTT Nam Triệu thông báo mời thầu. Cung cấp dây chuyền công nghệ đồng bộ sản xuất cáp thép, cáp dự ứng lực công suất 30.000T/năm

Mời sơ tuyển GT: Cung cấp dây chuyền công nghệ đồng bộ sản xuất cáp thép, cáp dự ứng lực công suất 30.000T/năm
Thuộc D.A: ĐTXD nhà máy sản xuất cáp thép, công suất 30.000T/năm
Nguồn vốn: vay thương mại và các nguồn vốn khác
Bên mời thầu: Tổng Công ty CNTT Nam Triệu
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi quốc tế có sơ tuyển
Thời gian phát hành HSMST: từ 09 giờ 00 ngày 20/04/2008 đến 09 giờ 00 ngày 09/05/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Giám đinh và quản lý chất lượng công trình – Tổng Công ty CNTT Nam Triệu, xã Tam Hưng, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Điện thoại: (031) 3775533 (220); Fax: (031) 3875135
Thời điểm đóng sơ tuyển: 09 giờ 00 ngày 09/05/2008