KIểm tra và chứng nhận chất lượng công trình

KIểm tra và chứng nhận chất lượng công trình

10
11/2009 – 12/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 238.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói