KIểm toán, thẩm định & phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

KIểm toán, thẩm định & phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

11
12/2009
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 111.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói