Lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầu

Lập hồ sơ mời thầu & đánh giá hồ sơ dự thầu

12
8/2008 – 9/2008
50 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói