Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

13
8/2008 – 9/2008
500 ngày
Giá gói thầu:
 • 165.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá