Máy điều hoà nhiệt độ

Máy điều hoà nhiệt độ

01
14h00 ngày 27 tháng 6 năm 2008
Tháng 7 năm 2008
Giá gói thầu:
 • 48.416.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói