Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu

04
Quý II năm 2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 26.427.463 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm