Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

03
Quý II năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 243.214.090 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm