Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Xây lắp nhà giảng đường(bao gồm sân xung quanh nhà)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 4: Xây lắp nhà giảng đường(bao gồm sân xung quanh nhà). Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Vin-Hem Pich/Tổng cục kỹ thuật(giai đoạn 1)

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Vin-Hem Pich/Tổng cục kỹ thuật(giai đoạn 1)
Tên gói thầu:Gói thầu số 4: Xây lắp nhà giảng đường(bao gồm sân xung quanh nhà)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trường Cao Đẳng kỹ thuật Vin-Hem Pich – 189 đường Nguyễn Oanh- Phường 10 -Quận: Gò Vấp -Tp.HCM . Điện thoại :069.651.264 – Fax:069.651.265
23/04/2008 đến 06/05/2008
1.000.000 (VND)
06/05/2008 11:00
06/05/2008 11:00