Mua bảo hiểm công trình

Mua bảo hiểm công trình

09
Quý II năm 2008
240 ngày
Giá gói thầu:
 • 41.387.877 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm

  (Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư)