Hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đậu xe thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ông Ích Đường (Giai đoạn 2), Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng

Hệ thống giao thông, thoát nước và bãi đậu xe thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Ông Ích Đường (Giai đoạn 2), Quận Cẩm Lệ – TP Đà Nẵng