Thông báo mời chào hàng: Xe ôtô tang lễ Changan Bus-SC5041XBYC-5990x2025x2680

Gói thầu: Xe ôtô tang lễ Changan Bus-SC5041XBYC-5990x2025x2680 Thuộc dự án: Đầu tư thiết bị phương tiện cho công tác phục vụ mai táng của Ban Nghĩa trang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thuộc kế hoạch năm 2008, dưới dạng thiết bị lẻNguồn vốn:
   
Ngân sách Thành phố Vinh 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) và nguồn vốn của đơn vị
Hình thức đấu thầu:
   
Chào hàng cạnh tranh trong nước

 2. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

 
Thời gian bán HSCH:
Từ ngày 15/4/2008 đến 09 giờ 00 phút ngày 19/4/2008 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán HSCH:
Phòng Kế toán, Ban Nghĩa trang thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An – Số 127 Lê Hồng Phong, phường Hưng Phúc, TP Vinh
Điện thoại, Fax:
038 3842 618 – 0912 297 918
Giá bán 01 bộ HSCH:
500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn)
Thời điểm đóng thầu:
14 giờ 00 phút ngày 26/4/2008
Thời điểm mở thầu:
14 giờ 30 phút ngày 26/4/2008