Trang bị 01 xe nâng container 7 tấn cho Cảng HKQT Phú Bài

Trang bị 01 xe nâng container 7 tấn cho Cảng HKQT Phú Bài

1
Quý II/2008-IV/2008a
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 271.000 (USD)
 • KHCB của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói