Thi công xây dựng công trình

Thi công xây dựng công trình

01
Quý III/2008
60 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 424.992.782 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói