Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng nhà học cao tầng Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Xây dựng nhà học cao tầng Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Thuộc dự án:Xây dựng nhà học cao tầng Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
1. Thông tin gói thầu:
     
Bên mời thầu:
   
Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Gói thầu:   
Xây dựng nhà học cao tầng Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Thuộc dự án:   
Xây dựng nhà học cao tầng Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Nguồn vốn:  
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70%, đợt 1 năm 2008 bố trí 2,3 tỷ đồng; 30% học sinh đóng góp theo quy định

Giá gói thầu:   
4.832.245.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm ba mươi hai triệu, hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn)

Hình thức đấu thầu:
Đấu thầu rộng rãi

 

 2. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
   
 
Thời gian đăng ký mua HSMT: Từ 7 giờ 00 phút đến 17 giờ ngày 04/4/2008

Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 00 phút ngày 10/4/2008 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMT: Trường Trung học phổ thông Tây Hiếu, xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Điện thoại, Fax: 038 3881702 – 3812426

Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00 phút ngày 25/4/2008

Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2008

Bảo đảm dự thầu:   50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn)