Thẩm tra Bản vẽ thi công và dự toán

Thẩm tra Bản vẽ thi công và dự toán

02
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 15.500.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói