Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

03
7/2008
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 13.100.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói