Lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn đánh giá hồ sơ dự thầu.

Lập hồ sơ mời thầu và lựa chọn đánh giá hồ sơ dự thầu.

01
5/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 25.889.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm