Kiểm toán công trình

Kiểm toán công trình

01
Quý I/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 51.429.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm