Cung cấp phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Cung cấp phần mềm và dịch vụ triển khai, đào tạo, hướng dẫn sử dụng

01
03/07/2008
39 ngày
Giá gói thầu:
 • 1210000000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói