Nâng cấp, láng nhựa đường Bình Cơ đi Chánh Lưu, huyện Tân Uyên

Nâng cấp, láng nhựa đường Bình Cơ đi Chánh Lưu, huyện Tân Uyên

1
Quí II/2007 – Quí III/2008
330 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
Giá gói thầu:
 • 8.343.156.879 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu