Giám sát thi công

Giám sát thi công

1
23/6/2008
86 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.520.000 (VND)
 • KHCB của Công ty
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm