Tư vấn thiết kế kỹ thuật – dự toán hạng mục trang trí nội ngoại thất

Tư vấn thiết kế kỹ thuật – dự toán hạng mục trang trí nội ngoại thất

01
đã thực hiện
42 ngày
Giá gói thầu:
 • 422.324.445 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói