Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng hạng mục trang trí nội ngoại thất

Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng hạng mục trang trí nội ngoại thất

03
đã thực hiện
từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt KQĐT
Giá gói thầu:
 • 30.007.717 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói