Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – thang máy

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị – thang máy

04
đã thực hiện
35 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.200.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói