thi công làm sản phẩm mẫu trang trí nội ngoại thất

thi công làm sản phẩm mẫu trang trí nội ngoại thất

08
đã thực hiện
02 tháng
Giá gói thầu:
 • 1668.295.992 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói