Trang trí nội ngoại thất

Trang trí nội ngoại thất

09
Quý III – 2008
06 tháng
Giá gói thầu:
 • 8.963.288.921 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo đơn giá